Mes naudojame slapukus, kad būtų patogu naršyti mūsų svetainėje.
Naršydami toliau jūs sutinkate priimti mūsų naudojamus slapukus. Sužinokite daugiau čia!
Apie mūsų Privatumo politiką plačiau skaitykite čia!

Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Weber aplinkosaugos politika

Saint-Gobain vystymasis paremtas pagarba žmogui ir įmonės veiklą supančiai aplinkai. Šis pasižadėjimas yra įteisintas elgesio ir veiklos normose. Darbuotojai, priklausantys mūsų kompanijai turi griežtai laikytis šių principų.

Darnusis vystymasis

Turėdami tikslą sumažinti nuolatinį darbuotojų sveikatai ir aplinkai daromą neigiamą poveikį siekiame tvaraus vystymosi. Šiuo tikslu: 

 • nuolatos vykdome mūsų veiklos sritį reguliuojančius teisės aktus ir „Saint-Gobain“ koncerno sveikatos apsaugos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos politiką bei standartus;
 • nuolatos stebime darbo, susijusio su sveikatos apsauga, darbo sauga ir aplinkos apsauga rezultatus bei keliame naujus tikslus, atsižvelgdami į sėkmingiausius koncernui priklausančių įmonių pasiektus rezultatus; 
 • nuolatos savo darbuotojams siūlome mokymus, susijusius su darniuoju vystymusi ir palaikančius sveikatos apsaugą, darbo saugą ir aplinkos apsaugą;
 • kurdami naujus produktus bei metodus ir taikydami naujas technologijas, atsižvelgiame į sveikatos apsaugos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektus, stengiamės, kad nebūtų daroma potenciali žala sveikatai bei aplinkai ir, esant galimybei, pasirenkame saugiausią ir labiau tausojantį variantą;
 • įmonės sveikatos apsaugos, darbo saugos ir aplinkos apsaugos politiką taikome laikiniems darbuotojams ir rangovams. 

Sveikatos apsauga

Pagrindinis su sveikatos apsauga susijęs mūsų tikslas yra vengti su darbu susijusių susirgimų ir profesinių ligų. Šiuo tikslu: 

 • nuolatos vertiname su darbu susijusią riziką ir jai išvengti bei sumažinti taikome tam tikrus metodus;
 • reguliariai tikriname visų darbuotojų sveikatą.

Sauga

Užtikrinant darbo saugą pagrindinis tikslas yra užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams darbe. Jo siekdami stengiamės kelti darbuotojų sąmoningumą ir nuolatos vystyti sistemas ir technologijas. Šiuo tikslu: 

 • nuolatos vertiname su darbo sauga susijusią riziką ir jai išvengti bei sumažinti taikome tam tikrus metodus;
 • reguliariai vykdome darbo saugos instruktažus;
 • norėdami įvertinti ir pagerinti darbo saugą įmonėje nuolatos atliekame saugos vizitus (SMAT), vidaus auditus, bei imamės veiksmų pavojingoms situacijoms pašalinti.

Aplinkos apsauga

Pagrindinis su aplinkos apsauga susijęs tikslas yra visiškai pašalinti su veikla susijusius incidentus ir kaip galima labiau mažinti mūsų poveikį gamtai vykdant savo veiklą.

Jo siekiant optimizuojamas žaliavos naudojimas ir stengiamasi daugiau atliekų panaudoti pakartotinai. Šiuo tikslu:

 • nuolatos rūšiuojame buitines bei technologines atliekas, siekiame kiek įmanoma sumažinti nekokybiškos produkcijos kiekius;
 • nuolatos stengiamės gamybos procesą padaryti veiksmingesnį ir taupiai naudoti vandenį bei energiją;
 • stengiamės rasti naujas galimybes pakartotinai perdirbti nekokybišką produkciją;
 • stebime, kad su mūsų veikla susijusios atliekos būtų perdirbamos tinkamai.

Informacija

Mūsų požiūrį apibrėžia atvirumas, efektyvumas ir pagarbūs santykiai su visomis interesų grupėmis – klientais, darbuotojais, tiekėjais, vietiniais valdžios organais, kaimynais, savininkais ir visuomene.